Museums of Oil and Gas Industry

The Museums of oil and gas industry in Poland:

The Museum of Gas Industry
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
tel. +48 (0) 22 691-85-23

The Ignacy Łukasiewicz Memorial Museumof Oil Industry in Bóbrka
38-458 Chorkówka
woj. podkarpackie
tel. +48 (0) 13 43 33 478
tel. +48 (0) 13 43 33 489

The Museum of Gas Industry in Paczków
ul. Pocztowa 6
48-370 Paczków
woj. opolskie
Tel. + 48 (0) 77 43 16 834
​www.muzeumgazownictwa.pl

The Museum of Gas Industry in Górowo Iławeckie
ul. Wyszyńskiego 20
11-220 Górowo Iławeckie
tel +48 (0) 89 761 10 92
tel. +48 (0) 89 761 17 30

The Museum of Oil Industry and Ethnography in Libusza
38-306 Libusza 67 k/Gorlic
woj. małopolskie
tel. +48 (0) 13 447 53 33

Regional Museum in Krosno
Kerosene Lamps Exhibition
ul. Piłsudskiego 16
38-400 Krosno
tel. +48 (0) 13 43 21 376